Ekornes mottok Mangfoldprisen i Møre og Romsdal

13.09.2021

"Ekornes har satt norgesrekord i inkluderende rekruttering" kan vi lese på pressemeldingen fra bedriften. 

Gjennom målrettet rekrutteringsarbeid har Ekornes gjort rekordmange nyansettelser det siste året. En betydelig andel av disse kom til bedriften via NAV. Av 92 som har vært inne på prøvearbeid det siste året, har hele 87 fått fast jobb etterpå.

- For Ekornes er ikke mangfold først og fremst et honnørord. Det har for lengst blitt en del av vår hverdag, og en positiv følge av den måten vi jobber med rekruttering på. Når det er sagt, er vi selvfølgelig svært stolte av å få en slik pris, og det motiverer til å arbeide enda hardere for å bevare dette mangfoldet, sier Roger Lunde, CEO i Ekornes.

Mangfoldprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.  Formålet er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte frem de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. - Kunnskapsdepartementet 

I Møre og Romsdal mottok Ekornes prisen for mellomstore og store virksomheter, og har dermed kvalifisert seg til videre til de nasjonale prisene som deles ut den 19.november 2021.

 Vi gratulerer Ekornes med prisen og ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet!

For mer informasjon: https://www.mynewsdesk.com/no/stressless/pressreleases/ekornes-faar-pris-for-mangfold-3127348