Teko Teknisk Forening

Vi er en upolitisk interesseorganisasjon for tekstil, konfeksjon, trikotasje og tilhørende teko-/sømrelaterte bransjer. Vi har medlemmer fra fiskeindustri til møbel, utdanning og forvaltning, fra store firma og enkeltmannsforetak. 

Vi er inndelt i to kretser, men alle medlemmene hører til under samme forening.

Vår hovedfilosofi er å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Vi gjør det gjennom arrangement, både for kretsene, men også landsdekkende. Medlemmene er velkommen til å delta på alle arrangementene uavhengig av kretstilhørighet.

Bedriftsbesøk og foredrag er viktige element i vår virksomhet, og vi ser alltid frem til å møtes for å kunne utveksle erfaringer og kanskje finne nye samarbeidspartnere.

Det er en uformell tone blant medlemmene, og vi ønsker å være en forening som tar godt imot nye medlemmer og som viser frem våre bransjer som gode arbeidsplasser også i fremtiden.