Fremtidens fagarbeidere

24.03.2021

I forbindelse med nye læreplaner, blant annet i industritekstilfaget, er det foreslått å innføre fordypningsområde på vg3. Det vil gi bedriftene større muligheter til å gi relevant opplæring og det kan være med på å øke rekruttering av lærlinger. 

For å sikre at fagene får rett innhold, er det viktig at bransjen kommer med tilbakemelding på forslaget til ny læreplan. Følg linken her og svar på høringen senest 25.april 2021

Lykke til og takk for innsatsen.