Stipend

22.03.2022

På vegne av Familien Svarstads stiftelse, vil vi informere om muligheten til å få stipend:

Familien Svarstads stiftelse til fremme av Utdanningsformål ble opprettet 12.desember 1980. Stiftelsens formål er å bidra til utdannelsesformål innen bransjen til Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS.

STIPEND

Stiftelsen yter midler til utdannelse til de tekstile fagene og ikke konfeksjonsfag. Dette omfatter garnfremstilling, veving, farging og ferdiggjøring av stoffer for møbler eller bekledning. Utdannelsen skal være industrirettet og ikke rettet mot kunsthåndverk. Etterutdannelse og studiereiser kan også være aktuelt som søknadsgrunnlag.

Skriftlig søknad med opplysninger som søkerens bakgrunn og beskrivelse av den planlagte utdannelse bes sendt oss innen 31.mai 2022.

Søknaden skal være ferdig behandlet innen utgangen av juni 2022.

Send søknaden til: 

FAMILIEN SVARSTADS STIFTELSE til fremme av utdannelsesformål, c/o Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS. Postboks 836, 2626 Lillehammer. frode.svarstad@gu.no