Organisasjonen i Teko Teknisk Forening

04.05.2021

§5 Organisasjon:

Foreningen ledes av et hovedstyre sammensatt av 2 representanter fra hvert kretsstyre. Det skal bestå av leder og nestleder fra Nord/Øst og Sør/Vest.

Leder oppnevnes for 2 år av gangen.

Sekretariatet deltar på styremøta, uten stemmerett.  

Det nye hovedstyret består av:

Marion Romslo (SørVest) - leder

Margareth Haukås (SørVest)

Magnar Vigstad (NordØst)

Tore Håvold (NordØst)